Сплит статистика

Списък със сървърите

Име на сървъра
Хъб, към който е свързан
Брой хопове
Информация за сървъра
Общо сплитове
1
irc.sellinet.net
irc.lt-tech.org
2
Sellinet.net OptiLan Server
85
2
irc.fromhell.fi
irc.lt-tech.org
2
Fromhell IRC IPV4/IPV6 Server
47
3
irc.svalki.org
irc.lt-tech.org
2
OptiLan Svalki SSL server
65
4
irc.fromhell.ee
irc.levski.org
3
FromHELL IRC Server
203
5
irc.devilshell.tk
irc.devilshell.tk
0
DevilShell IPV6 SSL Server
0
6
irc.troian.net
irc.levski.org
3
OptiLan Troian IRC Server
155
7
irc.levski.org
irc.lt-tech.org
2
OptiLan IRC Server
78
8
OptiLan.Services
irc.levski.org
3
Services for OptiLan IRC Networks
79
9
irc.optilan.eu
irc.levski.org
3
Za vsichki tarikati
94
10
irc.lt-tech.org
irc.devilshell.tk
1
A1 IRC Server
69
11
irc.hacknet.pl
irc.devilshell.tk
1
OptiLan, Poland Server IPV4/IPV6
32
12
irc.stoycom.com
irc.levski.org
3
Âàðíåíñêèÿ Îïòèëàí ÷àò ñúðâúð
109


Сплитнали сървъри

Име на сървъра
Сървър, от който е сплитнал
Брой сплитове
Connection
Общо сплитове
-
-
-
-
-
-


Графика на сплитовете

Име на сървъра
Графика
Брой сплитове
1
irc.fromhell.ee
203
2
irc.troian.net
155
3
irc.stoycom.com
109
4
irc.optilan.eu
94
5
irc.sellinet.net
85
6
OptiLan.Services
79
7
irc.levski.org
78
8
irc.lt-tech.org
69
9
irc.svalki.org
65
10
irc.fromhell.fi
47
11
irc.hacknet.pl
32
12
irc.devilshell.tk
0


Потребители в мрежата

Потребители

  I have 71 clients and 2 servers.  
  There are 7 users and 222 invisible on 12 servers.  
  Current local users: 71 Max: 184.  
  50 IRC Operators online.  
  Current global users: 229 Max: 1244.  
  53 channels formed.  


Карта на мрежата

Карта

  irc.devilshell.tk   
   |-irc.lt-tech.org   
   |  |-irc.sellinet.net   
   |  |-irc.fromhell.fi   
   |  |-irc.svalki.org   
   |  `-irc.levski.org   
   |   |-irc.fromhell.ee   
   |   |-irc.troian.net   
   |   |-OptiLan.Services   
   |   |-irc.optilan.eu   
   |   `-irc.stoycom.com   
   `-irc.hacknet.pl   
В момента свързани: 12 сървъра
Брой сплитове: 2084
Средно хопове: 2Activity Log

Date
Time
Event
Data
Connection
02/13/2021
06:07 AM
Maintenance
Clearing log database. (CaMPaRi)
-
02/17/2021
02:07 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
02/17/2021
02:07 AM
Netsplit
irc.goplay.bg from irc.lt-tech.org.
Refused
02/17/2021
02:07 AM
Netsplit
irc.lt-tech.org from irc.devilshell.uk.
Timeout
02/17/2021
02:09 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.devilshell.uk.
-
02/17/2021
02:13 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.uk.
-
02/17/2021
10:19 AM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
02/17/2021
10:19 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
02/17/2021
10:19 AM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
02/17/2021
10:19 AM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
02/17/2021
10:19 AM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
02/17/2021
10:19 AM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.devilshell.uk.
-
02/17/2021
10:19 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
02/17/2021
10:19 AM
Rejoin
irc.goplay.bg to irc.lt-tech.org.
-
02/17/2021
11:55 AM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
02/17/2021
12:01 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
02/17/2021
12:07 PM
Relink
irc.goplay.bg from irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
02/17/2021
04:07 PM
Relink
irc.levski.org from irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
02/17/2021
06:27 PM
New Link
irc.svalki.org to irc.optilan.eu.
-
02/17/2021
07:39 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
02/17/2021
07:43 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.levski.org.
-
02/17/2021
07:49 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.levski.org.
-
02/17/2021
09:23 PM
New Link
dubai.nove.holdings to irc.lt-tech.org.
-
02/17/2021
09:53 PM
Relink
irc.lt-tech.org from irc.devilshell.uk to irc.optilan.eu.
-
02/17/2021
09:53 PM
Relink
irc.optilan.eu from irc.lt-tech.org to irc.devilshell.uk.
-
02/19/2021
10:52 PM
Netsplit
irc.hacknet.pl from irc.devilshell.uk.
Timeout
02/19/2021
11:48 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
02/20/2021
05:04 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.uk.
Timeout
02/20/2021
05:54 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.uk.
-
02/22/2021
09:58 AM
Relink
irc.hacknet.pl from irc.lt-tech.org to irc.devilshell.uk.
-
02/23/2021
10:30 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
02/25/2021
10:57 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/25/2021
12:57 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.uk.
-
02/25/2021
10:43 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/26/2021
10:45 PM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.levski.org to irc.devilshell.uk.
-
02/26/2021
11:20 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.uk.
Timeout
02/27/2021
12:23 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
02/28/2021
09:24 AM
Netsplit
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk.
Timeout
02/28/2021
10:53 AM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
03/02/2021
03:14 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
03/02/2021
09:46 AM
Netsplit
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk.
Timeout
03/02/2021
11:58 AM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
03/03/2021
03:28 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
03/03/2021
03:32 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
03/03/2021
08:00 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
03/04/2021
04:53 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
03/05/2021
06:59 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
03/06/2021
10:17 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
03/06/2021
10:21 AM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
03/10/2021
07:54 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
03/10/2021
07:54 PM
Netsplit
irc.levski.org from irc.optilan.eu.
Timeout
03/10/2021
07:56 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.optilan.eu.
-
03/10/2021
08:02 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.levski.org.
-
03/10/2021
08:02 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
03/10/2021
08:02 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
03/10/2021
08:02 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
03/10/2021
08:02 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
03/11/2021
11:30 AM
Netsplit
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk.
Timeout
03/11/2021
09:50 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
03/14/2021
12:13 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
03/14/2021
12:17 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
03/14/2021
12:19 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
03/14/2021
12:25 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
03/14/2021
12:53 PM
Relink
irc.levski.org from irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
03/14/2021
01:55 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
03/14/2021
01:55 PM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.levski.org.
Timeout
03/14/2021
01:55 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
03/14/2021
01:57 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.levski.org.
-
03/14/2021
01:57 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
03/14/2021
01:57 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
03/14/2021
01:57 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
03/14/2021
01:57 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
03/14/2021
02:05 PM
Netsplit
irc.goplay.bg from irc.optilan.eu.
Refused
03/14/2021
02:07 PM
Rejoin
irc.goplay.bg to irc.optilan.eu.
-
03/15/2021
02:33 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
03/24/2021
05:55 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.levski.org.
-
03/26/2021
11:50 AM
Netsplit
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk.
Timeout
03/26/2021
04:40 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
03/27/2021
06:04 AM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
03/28/2021
12:32 AM
Netsplit
irc.hacknet.pl from irc.optilan.eu.
Timeout
03/28/2021
08:38 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
03/28/2021
09:00 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
03/28/2021
04:54 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
03/28/2021
04:56 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.levski.org.
-
03/28/2021
04:56 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
03/28/2021
04:56 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
03/28/2021
04:56 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.devilshell.uk.
-
03/28/2021
04:56 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
03/28/2021
04:56 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
03/28/2021
04:56 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
03/28/2021
07:28 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
03/31/2021
06:59 PM
Rejoin
dubai.nove.holdings to irc.lt-tech.org.
-
03/31/2021
06:59 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
04/01/2021
10:53 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
04/01/2021
10:53 AM
Relink
irc.hacknet.pl from irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
04/01/2021
10:53 AM
Relink
irc.stoycom.com from irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
04/01/2021
10:54 AM
Netsplit
irc.levski.org from irc.devilshell.uk.
Timeout
04/01/2021
10:55 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.uk.
-
04/01/2021
10:57 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
04/01/2021
10:59 AM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
04/01/2021
01:47 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.devilshell.uk.
-
04/01/2021
02:35 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
04/01/2021
02:35 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
04/01/2021
02:52 PM
Netsplit
dubai.nove.holdings from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/01/2021
05:33 PM
Rejoin
dubai.nove.holdings to irc.lt-tech.org.
-
04/07/2021
09:09 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/07/2021
09:11 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
04/08/2021
02:14 PM
Maintenance
Removed dubai.nove.holdings from the split server list. (CaMPaRi)
-
04/09/2021
08:27 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
04/09/2021
08:31 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.uk.
-
04/09/2021
09:19 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
04/10/2021
06:32 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/10/2021
06:35 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
04/15/2021
02:40 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
04/15/2021
04:06 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
04/17/2021
03:45 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
04/20/2021
02:21 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/20/2021
03:23 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
04/20/2021
04:13 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
04/24/2021
10:24 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
04/24/2021
10:34 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
04/24/2021
10:50 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
04/27/2021
07:36 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
04/27/2021
02:46 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
04/27/2021
02:46 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
04/28/2021
04:07 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/29/2021
07:09 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
04/29/2021
10:01 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
04/29/2021
10:07 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
05/02/2021
10:31 AM
Netsplit
irc.goplay.bg from irc.optilan.eu.
Refused
05/02/2021
10:52 AM
Netsplit
irc.svalki.org from irc.optilan.eu.
Timeout
05/03/2021
02:58 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
05/03/2021
02:58 PM
Netsplit
irc.levski.org from irc.optilan.eu.
Timeout
05/03/2021
05:02 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
05/03/2021
05:02 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
05/03/2021
05:02 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
05/06/2021
02:25 PM
Maintenance
Removed irc.svalki.org from the split server list. (CaMPaRi)
-
05/06/2021
02:25 PM
Maintenance
Removed irc.goplay.bg from the split server list. (CaMPaRi)
-
05/16/2021
04:03 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
05/16/2021
04:11 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
05/18/2021
09:57 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.lt-tech.org.
Timeout
05/18/2021
01:25 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
05/19/2021
06:53 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
05/20/2021
07:04 AM
Netsplit
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk.
Timeout
05/20/2021
01:17 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
05/20/2021
08:50 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
05/20/2021
08:50 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
05/20/2021
08:50 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
05/20/2021
11:24 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
05/21/2021
09:50 PM
Relink
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk to OptiLan.Services.
-
05/21/2021
09:56 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
05/21/2021
09:58 PM
Relink
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk to OptiLan.Services.
-
05/21/2021
10:02 PM
Relink
irc.bgirc.net from OptiLan.Services to irc.devilshell.uk.
-
05/21/2021
10:04 PM
Relink
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk to OptiLan.Services.
-
05/22/2021
10:54 AM
Netsplit
irc.bgirc.net from OptiLan.Services.
Timeout
05/22/2021
02:04 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to OptiLan.Services.
-
05/22/2021
02:10 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
05/22/2021
02:28 PM
Relink
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk to OptiLan.Services.
-
05/22/2021
02:50 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
05/22/2021
03:16 PM
Relink
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk to OptiLan.Services.
-
05/22/2021
05:00 PM
Relink
irc.bgirc.net from OptiLan.Services to irc.devilshell.uk.
-
05/22/2021
05:02 PM
Relink
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk to OptiLan.Services.
-
05/23/2021
08:48 AM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.sellinet.net.
-
05/23/2021
11:24 AM
Relink
irc.lt-tech.org from irc.optilan.eu to OptiLan.Services.
-
05/23/2021
12:02 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
05/23/2021
12:02 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
05/23/2021
12:02 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
05/23/2021
01:12 PM
New Link
irc.svalki.org to irc.sellinet.net.
-
05/23/2021
02:58 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.sellinet.net.
-
05/23/2021
08:03 PM
Netsplit
irc.bgirc.net from irc.sellinet.net.
Timeout
05/24/2021
01:03 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.sellinet.net.
-
05/24/2021
03:23 PM
Relink
irc.bgirc.net from irc.sellinet.net to OptiLan.Services.
-
05/25/2021
10:03 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.lt-tech.org.
Refused
05/25/2021
10:31 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
05/25/2021
04:31 PM
Relink
irc.bgirc.net from OptiLan.Services to irc.sellinet.net.
-
05/27/2021
12:54 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
05/27/2021
05:18 PM
Netsplit
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk.
Timeout
05/27/2021
06:58 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.sellinet.net.
-
05/29/2021
03:46 PM
Relink
irc.bgirc.net from irc.sellinet.net to OptiLan.Services.
-
05/30/2021
11:18 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to OptiLan.Services.
-
06/01/2021
10:39 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
06/01/2021
10:44 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
06/01/2021
10:47 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
06/01/2021
11:10 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
06/01/2021
12:52 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
06/01/2021
01:00 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
06/01/2021
01:05 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
06/01/2021
09:10 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
06/01/2021
09:42 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.uk.
-
06/01/2021
09:44 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
06/01/2021
09:44 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
06/01/2021
09:44 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
06/02/2021
06:33 PM
Rejoin
irc.bgirc.net to irc.devilshell.uk.
-
06/03/2021
08:17 AM
Relink
irc.bgirc.net from irc.devilshell.uk to OptiLan.Services.
-
06/09/2021
09:16 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.uk.
Timeout
06/10/2021
04:52 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
06/16/2021
10:36 AM
Netsplit
irc.lt-tech.org from irc.optilan.eu.
Timeout
06/16/2021
10:38 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
06/16/2021
10:38 AM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
06/16/2021
10:40 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
06/17/2021
10:58 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
06/17/2021
11:08 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
06/25/2021
07:22 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
06/25/2021
10:22 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
06/30/2021
02:53 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
07/01/2021
01:31 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
07/01/2021
12:17 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
07/01/2021
12:17 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
07/01/2021
12:17 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
07/01/2021
12:17 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
07/01/2021
12:17 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
07/01/2021
12:17 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
07/06/2021
01:52 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
07/08/2021
05:18 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.levski.org.
Refused
07/08/2021
05:34 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
07/18/2021
12:48 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
07/18/2021
12:48 PM
Netsplit
irc.devilshell.uk from irc.devilshell.uk.
Refused
07/18/2021
12:48 PM
New Link
irc.devilshell.tk to irc.devilshell.tk.
-
07/18/2021
01:16 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
07/18/2021
01:29 PM
Maintenance
Removed irc.sellinet.net from the split server list. (CaMPaRi)
-
07/18/2021
01:30 PM
Maintenance
Removed irc.svalki.org from the split server list. (CaMPaRi)
-
07/18/2021
01:30 PM
Maintenance
Removed irc.devilshell.uk from the split server list. (CaMPaRi)
-
07/18/2021
01:36 PM
New Link
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
07/18/2021
01:36 PM
New Link
irc.svalki.org to irc.sellinet.net.
-
07/18/2021
01:36 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
07/18/2021
01:36 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.devilshell.tk.
-
07/18/2021
01:36 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
07/18/2021
01:36 PM
New Link
irc.nove.holdings to irc.optilan.eu.
-
07/18/2021
01:36 PM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.levski.org.
-
07/18/2021
01:36 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
07/18/2021
01:36 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.optilan.eu.
-
07/18/2021
01:36 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
07/18/2021
06:41 PM
Maintenance
Removed irc.bgirc.net from the split server list. (CaMPaRi)
-
07/21/2021
04:45 PM
Relink
irc.levski.org from irc.devilshell.tk to irc.optilan.eu.
-
07/21/2021
04:45 PM
Relink
irc.optilan.eu from irc.levski.org to irc.devilshell.tk.
-
07/22/2021
02:34 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
07/22/2021
02:34 PM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
07/22/2021
02:34 PM
Netsplit
irc.levski.org from irc.optilan.eu.
Timeout
07/22/2021
02:40 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
07/22/2021
02:40 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
07/22/2021
02:40 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
07/22/2021
02:40 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
07/22/2021
02:40 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
07/22/2021
10:14 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
07/22/2021
10:24 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
07/24/2021
05:42 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.sellinet.net.
-
07/28/2021
11:02 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
07/28/2021
11:02 PM
Netsplit
irc.lt-tech.org from irc.optilan.eu.
Timeout
07/29/2021
09:30 AM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
07/29/2021
09:30 AM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
07/29/2021
09:30 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
07/29/2021
09:30 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
07/29/2021
09:32 AM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
07/29/2021
10:42 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
07/29/2021
10:44 AM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
07/29/2021
10:44 AM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
07/29/2021
10:44 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
07/29/2021
10:44 AM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
07/29/2021
10:44 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
07/29/2021
09:19 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
08/02/2021
01:44 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
08/02/2021
03:38 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
08/08/2021
07:53 PM
Rejoin
irc.nove.holdings to irc.optilan.eu.
-
08/10/2021
12:51 PM
Relink
irc.svalki.org from irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
08/10/2021
12:51 PM
Netsplit
irc.sellinet.net from irc.optilan.eu.
Timeout
08/10/2021
06:35 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
08/10/2021
06:35 PM
Netsplit
irc.lt-tech.org from irc.optilan.eu.
Timeout
08/10/2021
06:37 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
08/10/2021
06:37 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
08/10/2021
06:37 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
08/10/2021
06:37 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
08/10/2021
06:37 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
08/10/2021
10:57 PM
Netsplit
irc.nove.holdings from irc.optilan.eu.
Timeout
08/12/2021
03:57 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
08/13/2021
10:09 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.optilan.eu.
-
08/13/2021
10:37 PM
Relink
irc.levski.org from irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
08/14/2021
05:08 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
08/14/2021
05:08 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
08/15/2021
09:54 AM
Maintenance
Removed irc.nove.holdings from the split server list. (CaMPaRi)
-
08/19/2021
04:14 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.optilan.eu.
-
08/21/2021
04:22 PM
New Link
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
08/28/2021
05:32 PM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
08/28/2021
05:40 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.optilan.eu.
-
08/30/2021
04:55 PM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.optilan.eu.
Timeout
08/30/2021
04:57 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
08/30/2021
04:57 PM
Netsplit
irc.levski.org from irc.optilan.eu.
Timeout
08/30/2021
05:43 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
08/30/2021
05:43 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
08/30/2021
05:43 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
08/30/2021
05:43 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
08/30/2021
05:43 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
08/30/2021
05:43 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
09/01/2021
04:03 PM
New Link
irc.nove.holdings to irc.optilan.eu.
-
09/01/2021
09:17 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
09/01/2021
10:17 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
09/06/2021
09:12 AM
Maintenance
Removed irc.svalki.org from the split server list. (CaMPaRi)
-
09/13/2021
11:17 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.levski.org.
Timeout
09/13/2021
11:19 AM
Relink
irc.lt-tech.org from irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
09/13/2021
11:19 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
09/14/2021
06:26 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/14/2021
06:38 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
09/14/2021
06:42 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
09/15/2021
06:16 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
09/15/2021
10:49 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
09/16/2021
12:49 AM
Netsplit
irc.nove.holdings from irc.optilan.eu.
Timeout
09/17/2021
10:31 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.lt-tech.org.
Timeout
09/17/2021
03:13 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
09/18/2021
04:09 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
09/18/2021
07:51 AM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
09/18/2021
07:57 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.optilan.eu.
-
09/18/2021
09:57 AM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.optilan.eu.
Timeout
09/18/2021
10:03 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
09/18/2021
10:11 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
09/18/2021
10:27 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.lt-tech.org.
Timeout
09/18/2021
10:31 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
09/18/2021
10:31 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
09/18/2021
04:11 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
09/18/2021
04:11 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
09/18/2021
04:11 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
09/18/2021
04:11 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
09/19/2021
06:02 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.optilan.eu.
-
09/20/2021
12:09 PM
Maintenance
Removed irc.nove.holdings from the split server list. (CaMPaRi)
-
09/21/2021
04:20 PM
New Link
irc.nove.holdings to irc.devilshell.tk.
-
09/22/2021
10:37 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
09/23/2021
01:09 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
09/25/2021
08:13 AM
Rejoin
irc.nove.holdings to irc.devilshell.tk.
-
09/27/2021
04:17 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.optilan.eu.
-
09/30/2021
03:56 AM
Netsplit
irc.nove.holdings from irc.devilshell.tk.
Timeout
10/01/2021
06:42 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
10/01/2021
06:42 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
10/02/2021
11:29 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.lt-tech.org.
Timeout
10/02/2021
12:18 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
10/02/2021
12:54 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
10/02/2021
07:13 PM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
10/02/2021
11:23 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
10/04/2021
11:23 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
10/05/2021
07:25 PM
Rejoin
irc.nove.holdings to irc.optilan.eu.
-
10/06/2021
03:17 AM
Relink
irc.troian.net from irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
10/08/2021
05:40 PM
New Link
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
10/09/2021
07:22 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
10/11/2021
06:24 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
10/11/2021
08:04 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
10/12/2021
01:05 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
10/13/2021
07:21 AM
Netsplit
irc.sellinet.net from irc.optilan.eu.
Refused
10/13/2021
07:21 AM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.optilan.eu.
Refused
10/13/2021
07:24 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Refused
10/13/2021
07:25 AM
Netsplit
irc.levski.org from irc.optilan.eu.
Refused
10/13/2021
07:25 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
10/13/2021
07:26 AM
Netsplit
irc.seenhunt.com from irc.lt-tech.org.
Refused
10/13/2021
07:27 AM
Netsplit
irc.lt-tech.org from irc.optilan.eu.
Refused
10/13/2021
07:27 AM
Netsplit
irc.hacknet.pl from irc.lt-tech.org.
Refused
10/13/2021
07:28 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.levski.org.
Refused
10/13/2021
10:04 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
10/13/2021
10:04 AM
Rejoin
irc.levski.org to irc.troian.net.
-
10/13/2021
10:04 AM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
10/13/2021
10:04 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
10/13/2021
10:04 AM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
10/13/2021
10:04 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
10/13/2021
10:04 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
10/13/2021
10:04 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
10/13/2021
02:12 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
10/13/2021
07:34 PM
Rejoin
irc.nove.holdings to irc.devilshell.tk.
-
10/13/2021
09:22 PM
Relink
irc.levski.org from irc.troian.net to irc.optilan.eu.
-
10/15/2021
01:06 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
10/16/2021
07:17 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
10/16/2021
09:01 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
10/16/2021
12:24 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.lt-tech.org.
Timeout
10/16/2021
12:42 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
10/17/2021
10:06 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
10/17/2021
10:14 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
10/21/2021
11:36 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
10/22/2021
10:10 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.optilan.eu.
-
10/24/2021
06:25 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
10/24/2021
09:47 AM
Rejoin
irc.nove.holdings to irc.devilshell.tk.
-
10/24/2021
10:49 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
10/24/2021
11:12 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
10/25/2021
03:31 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
10/25/2021
03:39 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.optilan.eu.
-
10/25/2021
08:53 PM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
10/25/2021
08:57 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
10/26/2021
01:05 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
10/26/2021
05:59 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
10/26/2021
07:53 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
10/26/2021
12:02 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
10/27/2021
05:13 PM
Netsplit
irc.seenhunt.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
10/27/2021
05:17 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
10/29/2021
08:24 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
10/29/2021
09:11 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/02/2021
01:44 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.optilan.eu.
-
11/02/2021
01:06 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
11/03/2021
05:41 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
11/03/2021
06:07 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/03/2021
11:49 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
11/04/2021
08:46 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
11/04/2021
09:04 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/04/2021
09:22 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
11/04/2021
06:36 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/05/2021
06:37 AM
Netsplit
irc.seenhunt.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
11/05/2021
08:08 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/06/2021
11:02 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/06/2021
11:32 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/07/2021
08:23 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
11/07/2021
08:29 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
11/09/2021
08:14 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/09/2021
01:30 PM
Relink
irc.hacknet.pl from irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
11/09/2021
01:32 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
11/09/2021
01:40 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/09/2021
02:24 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/09/2021
08:08 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
11/11/2021
08:06 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.levski.org.
Refused
11/11/2021
08:48 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
11/11/2021
02:14 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.lt-tech.org.
Timeout
11/11/2021
02:42 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/12/2021
02:23 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/12/2021
07:35 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
11/12/2021
07:35 PM
Netsplit
irc.levski.org from irc.optilan.eu.
Timeout
11/12/2021
07:39 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
11/12/2021
07:39 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.troian.net.
-
11/12/2021
07:39 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
11/13/2021
09:30 AM
Netsplit
irc.nove.holdings from irc.devilshell.tk.
Timeout
11/13/2021
11:00 AM
Relink
irc.levski.org from irc.troian.net to irc.optilan.eu.
-
11/15/2021
12:19 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
11/15/2021
12:57 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/15/2021
06:11 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.optilan.eu.
-
11/15/2021
06:47 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
11/15/2021
07:43 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
11/15/2021
12:07 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/16/2021
11:48 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
11/16/2021
11:51 AM
Netsplit
irc.hacknet.pl from irc.levski.org.
Timeout
11/16/2021
12:08 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.optilan.eu.
-
11/17/2021
10:49 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
11/19/2021
08:29 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
11/20/2021
02:36 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/20/2021
03:06 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/21/2021
08:20 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/21/2021
08:40 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
11/21/2021
04:59 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/22/2021
02:54 PM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk to irc.optilan.eu.
-
11/22/2021
03:46 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/23/2021
10:43 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/24/2021
02:56 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
11/24/2021
07:06 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/24/2021
08:22 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/25/2021
12:34 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
11/25/2021
01:39 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
11/28/2021
09:37 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.lt-tech.org.
Refused
11/28/2021
09:43 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
11/28/2021
12:29 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/28/2021
11:03 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
11/29/2021
08:44 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/29/2021
12:58 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/29/2021
06:26 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/29/2021
06:54 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/29/2021
07:24 PM
Netsplit
irc.seenhunt.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
11/29/2021
07:34 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
11/29/2021
11:32 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
11/30/2021
12:42 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.optilan.eu.
-
11/30/2021
08:40 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
11/30/2021
12:51 PM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu to irc.devilshell.tk.
-
12/01/2021
12:43 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/01/2021
01:49 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
12/01/2021
07:19 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/01/2021
09:32 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/02/2021
09:36 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/07/2021
06:14 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
12/07/2021
08:54 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
12/07/2021
09:46 AM
Relink
irc.pancakecloud.com from irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
12/07/2021
06:46 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
12/08/2021
09:31 PM
Rejoin
irc.nove.holdings to irc.optilan.eu.
-
12/10/2021
10:02 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
12/10/2021
11:30 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/11/2021
06:09 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
12/11/2021
07:55 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
12/11/2021
09:03 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/11/2021
09:29 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
12/11/2021
09:33 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
12/11/2021
09:53 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
12/11/2021
10:05 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/11/2021
10:23 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
12/11/2021
10:29 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/11/2021
10:47 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
12/11/2021
10:55 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
12/11/2021
12:33 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/11/2021
05:11 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
12/11/2021
07:29 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
12/11/2021
07:55 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
12/12/2021
12:31 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
12/12/2021
03:20 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/12/2021
03:26 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/13/2021
08:48 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/13/2021
08:50 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
12/13/2021
08:56 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
12/13/2021
11:00 AM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk to irc.optilan.eu.
-
12/13/2021
12:04 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
12/14/2021
06:09 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
12/14/2021
03:54 PM
Rejoin
irc.nove.holdings to irc.optilan.eu.
-
12/14/2021
07:22 PM
Rejoin
irc.nove.holdings to OptiLan.Services.
-
12/16/2021
10:11 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
12/20/2021
09:42 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
12/20/2021
09:44 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/20/2021
09:48 PM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.levski.org to irc.devilshell.tk.
-
12/20/2021
09:56 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
12/20/2021
10:00 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/20/2021
10:38 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
12/20/2021
10:52 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
12/20/2021
10:56 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/21/2021
01:04 AM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu to irc.devilshell.tk.
-
12/21/2021
03:12 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/24/2021
09:16 AM
Netsplit
irc.sellinet.net from irc.optilan.eu.
Timeout
12/24/2021
12:44 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
12/25/2021
11:43 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
12/25/2021
11:44 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/25/2021
11:53 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
12/25/2021
11:54 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/25/2021
12:10 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/25/2021
12:14 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/28/2021
08:50 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.levski.org.
Refused
12/28/2021
09:51 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
12/28/2021
10:16 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/29/2021
06:25 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
12/29/2021
07:39 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
12/29/2021
08:07 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
12/29/2021
08:15 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.lt-tech.org.
Refused
12/29/2021
08:29 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
12/29/2021
08:37 AM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk to irc.levski.org.
-
12/29/2021
08:47 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/29/2021
08:59 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.lt-tech.org.
Refused
12/29/2021
11:27 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
12/29/2021
12:13 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/29/2021
12:21 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
12/29/2021
12:23 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
12/29/2021
12:24 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
12/29/2021
12:45 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/29/2021
12:57 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
12/29/2021
01:21 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
12/31/2021
08:57 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
01/02/2022
12:57 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
01/02/2022
01:02 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
01/04/2022
01:06 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.optilan.eu.
-
01/04/2022
01:14 PM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.optilan.eu.
Timeout
01/04/2022
03:04 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
01/05/2022
08:34 AM
Netsplit
irc.lt-tech.org from irc.optilan.eu.
Timeout
01/05/2022
09:02 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
01/05/2022
09:02 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
01/05/2022
09:02 AM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
01/05/2022
09:02 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
01/05/2022
09:02 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
01/05/2022
02:47 PM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
01/05/2022
03:18 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
01/05/2022
08:30 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
01/06/2022
05:35 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
01/06/2022
08:13 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
01/06/2022
08:27 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
01/12/2022
11:27 AM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
01/12/2022
11:37 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
01/14/2022
01:48 PM
Netsplit
irc.seenhunt.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
01/14/2022
01:56 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
01/14/2022
07:58 PM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
01/14/2022
08:48 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
01/14/2022
09:06 PM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
01/14/2022
09:14 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.optilan.eu.
-
01/17/2022
10:08 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
01/18/2022
09:34 AM
Netsplit
irc.seenhunt.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
01/18/2022
09:54 AM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
01/19/2022
11:41 AM
Netsplit
irc.seenhunt.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
01/20/2022
09:36 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
01/21/2022
02:23 PM
New Link
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
01/23/2022
11:00 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
01/23/2022
04:18 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
01/25/2022
06:58 PM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu to irc.levski.org.
-
01/27/2022
05:57 AM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
01/27/2022
06:05 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.optilan.eu.
-
01/27/2022
03:23 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
01/28/2022
07:26 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
01/28/2022
07:38 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
02/01/2022
09:13 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/01/2022
11:05 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
02/02/2022
12:03 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
02/02/2022
10:03 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
02/05/2022
09:23 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/05/2022
12:49 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/05/2022
12:56 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/05/2022
01:01 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/05/2022
01:10 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/05/2022
01:13 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
02/05/2022
02:15 PM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu to irc.levski.org.
-
02/05/2022
02:26 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/05/2022
02:31 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
02/05/2022
02:44 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
02/05/2022
02:49 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
02/05/2022
03:10 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
02/05/2022
03:13 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
02/05/2022
03:16 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
02/05/2022
03:17 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
02/05/2022
03:34 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
02/05/2022
03:37 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
02/05/2022
03:50 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
02/05/2022
03:51 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/05/2022
04:02 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/05/2022
04:56 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
02/05/2022
06:36 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
02/06/2022
10:58 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/07/2022
09:44 PM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
02/07/2022
10:09 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
02/09/2022
07:38 PM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
02/09/2022
07:55 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
02/09/2022
08:00 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/09/2022
09:23 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/09/2022
09:29 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/09/2022
09:59 PM
Rejoin
irc.seenhunt.com to irc.lt-tech.org.
-
02/09/2022
10:19 PM
New Link
irc.petrichbg.info to irc.seenhunt.com.
-
02/10/2022
05:54 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/10/2022
05:57 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
02/10/2022
06:09 PM
Relink
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu to irc.levski.org.
-
02/10/2022
06:12 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/10/2022
06:23 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/10/2022
08:28 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/10/2022
08:34 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/11/2022
03:44 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.lt-tech.org.
Refused
02/11/2022
04:32 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
02/11/2022
07:12 AM
Netsplit
irc.seenhunt.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
02/11/2022
07:12 AM
Netsplit
irc.petrichbg.info from irc.seenhunt.com.
Timeout
02/12/2022
02:43 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
02/13/2022
06:06 AM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
02/13/2022
11:24 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
02/14/2022
09:21 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
02/14/2022
11:29 AM
New Link
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
02/14/2022
11:29 AM
New Link
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
02/16/2022
09:59 PM
Netsplit
irc.svalki.org from irc.lt-tech.org.
Timeout
02/16/2022
10:03 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.optilan.eu.
-
02/16/2022
10:05 PM
Rejoin
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
02/18/2022
06:10 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
02/18/2022
06:39 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
02/20/2022
09:41 AM
Maintenance
Removed irc.petrichbg.info from the split server list. (CaMPaRi)
-
02/20/2022
09:42 AM
Maintenance
Removed irc.seenhunt.com from the split server list. (CaMPaRi)
-
02/22/2022
08:30 AM
Netsplit
irc.svalki.org from irc.optilan.eu.
Timeout
02/22/2022
03:18 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
02/23/2022
04:15 PM
Rejoin
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
02/24/2022
01:37 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
02/27/2022
10:21 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
02/27/2022
10:29 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
02/27/2022
10:47 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
02/27/2022
10:55 PM
Relink
irc.troian.net from irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
02/27/2022
11:05 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
02/27/2022
11:35 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
02/27/2022
11:37 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
02/28/2022
12:11 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
02/28/2022
12:13 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
02/28/2022
01:21 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
02/28/2022
01:35 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
02/28/2022
01:59 AM
Netsplit
chat.svalki.org from irc.svalki.org.
Timeout
02/28/2022
02:25 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
02/28/2022
02:41 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
02/28/2022
03:39 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
02/28/2022
03:41 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
02/28/2022
05:09 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
02/28/2022
05:35 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
02/28/2022
07:05 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
02/28/2022
07:55 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
02/28/2022
12:07 PM
Rejoin
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
03/03/2022
10:28 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
03/03/2022
10:28 PM
Netsplit
irc.lt-tech.org from irc.levski.org.
Timeout
03/03/2022
10:28 PM
Netsplit
irc.nove.holdings from OptiLan.Services.
Timeout
03/03/2022
10:28 PM
Netsplit
irc.pancakecloud.com from irc.lt-tech.org.
Timeout
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
irc.nove.holdings to OptiLan.Services.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
03/03/2022
10:50 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
03/06/2022
02:15 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.optilan.eu.
Timeout
03/06/2022
07:59 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.optilan.eu.
-
03/07/2022
12:16 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
03/07/2022
12:18 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
03/07/2022
12:30 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
03/07/2022
12:32 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
03/07/2022
04:20 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
03/07/2022
04:42 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
10:23 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
10:23 AM
Rejoin
irc.pancakecloud.com to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
10:23 AM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
10:23 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
10:23 AM
Rejoin
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
03/08/2022
10:23 AM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.optilan.eu.
-
03/08/2022
10:23 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
04:35 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
03/08/2022
04:36 PM
Netsplit
irc.nove.holdings from OptiLan.Services.
Timeout
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.levski.org.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.nove.holdings to OptiLan.Services.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.devilshell.tk.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
03/08/2022
04:37 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
03/08/2022
04:39 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
03/09/2022
12:15 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
03/09/2022
12:32 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
03/09/2022
12:39 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
03/09/2022
12:44 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
03/09/2022
03:39 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
03/09/2022
03:39 PM
Rejoin
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
03/11/2022
10:12 AM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
03/12/2022
02:22 PM
Maintenance
Removed irc.pancakecloud.com from the split server list. (CaMPaRi)
-
03/15/2022
09:09 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
03/15/2022
10:01 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
03/16/2022
10:32 PM
Relink
irc.hacknet.pl from irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
03/18/2022
08:03 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
03/18/2022
06:34 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.devilshell.tk.
-
03/20/2022
03:19 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
03/20/2022
03:40 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
03/20/2022
07:02 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
03/21/2022
03:43 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
03/25/2022
07:55 AM
Netsplit
chat.svalki.org from irc.svalki.org.
Timeout
03/25/2022
07:55 AM
Netsplit
irc.svalki.org from irc.lt-tech.org.
Timeout
03/25/2022
10:15 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
03/25/2022
11:33 AM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
03/25/2022
11:39 AM
Rejoin
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
03/26/2022
06:44 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
03/27/2022
12:21 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
03/27/2022
02:21 PM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.svalki.org.
-
03/27/2022
02:25 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.levski.org.
-
03/27/2022
02:25 PM
Relink
irc.optilan.eu from irc.svalki.org to irc.levski.org.
-
03/27/2022
10:22 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
03/30/2022
03:51 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
03/30/2022
09:29 PM
Relink
irc.fromhell.fi from irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
04/02/2022
09:34 AM
Relink
irc.optilan.eu from irc.levski.org to irc.svalki.org.
-
04/02/2022
02:16 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
04/02/2022
02:16 PM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.levski.org.
-
04/03/2022
08:47 AM
Netsplit
irc.optilan.eu from irc.levski.org.
Timeout
04/03/2022
08:55 AM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.svalki.org.
-
04/03/2022
09:01 AM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
04/03/2022
12:50 PM
Netsplit
chat.svalki.org from irc.svalki.org.
Timeout
04/03/2022
10:20 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
04/03/2022
10:20 PM
Rejoin
chat.svalki.org to irc.svalki.org.
-
04/05/2022
10:24 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
04/06/2022
09:39 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/07/2022
11:46 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
04/07/2022
06:18 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
04/11/2022
06:26 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
04/12/2022
05:02 PM
Netsplit
irc.sellinet.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/12/2022
07:44 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/12/2022
07:46 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
04/13/2022
07:57 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
04/14/2022
04:21 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
04/14/2022
11:14 AM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
04/14/2022
11:34 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
04/15/2022
05:17 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
04/18/2022
02:53 PM
New Link
irc.LostCityRP.eu to irc.levski.org.
-
04/18/2022
03:43 PM
Rejoin
irc.LostCityRP.eu to irc.lt-tech.org.
-
04/22/2022
08:22 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
04/22/2022
08:37 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
04/26/2022
10:33 PM
Relink
irc.fromhell.fi from irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
04/28/2022
06:35 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
04/28/2022
06:43 AM
Netsplit
irc.optilan.eu from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/28/2022
06:43 AM
Netsplit
irc.LostCityRP.eu from irc.lt-tech.org.
Timeout
04/28/2022
06:49 AM
Rejoin
irc.LostCityRP.eu to irc.lt-tech.org.
-
04/28/2022
06:49 AM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
04/28/2022
01:29 PM
Netsplit
irc.nove.holdings from OptiLan.Services.
Refused
04/28/2022
01:31 PM
Relink
irc.optilan.eu from irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
04/29/2022
11:54 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
05/01/2022
07:38 PM
Maintenance
Removed irc.svalki.org from the split server list. (CaMPaRi)
-
05/01/2022
07:38 PM
Maintenance
Removed chat.svalki.org from the split server list. (CaMPaRi)
-
05/01/2022
07:38 PM
Maintenance
Removed irc.nove.holdings from the split server list. (CaMPaRi)
-
05/08/2022
11:43 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
05/08/2022
11:51 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
05/11/2022
08:49 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
05/11/2022
09:05 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
05/11/2022
10:27 AM
Rejoin
irc.LostCityRP.eu to irc.lt-tech.org.
-
05/13/2022
07:51 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
05/13/2022
08:15 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
05/14/2022
07:56 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
05/14/2022
09:50 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
05/15/2022
03:16 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
05/15/2022
03:21 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
05/15/2022
03:33 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
05/18/2022
11:58 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
05/24/2022
10:54 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
05/24/2022
11:54 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
06/01/2022
06:38 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
06/01/2022
06:38 AM
Relink
irc.troian.net from irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
06/01/2022
06:39 AM
Netsplit
irc.optilan.eu from irc.levski.org.
Timeout
06/01/2022
06:39 AM
Netsplit
irc.levski.org from irc.lt-tech.org.
Timeout
06/01/2022
06:42 AM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
06/01/2022
12:57 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
06/01/2022
12:57 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
06/01/2022
10:37 PM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.lt-tech.org.
Refused
06/02/2022
12:20 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
06/02/2022
05:06 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
06/02/2022
07:14 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
06/05/2022
08:23 AM
Maintenance
Removed irc.LostCityRP.eu from the split server list. (CaMPaRi)
-
06/07/2022
08:35 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
06/10/2022
06:25 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
06/14/2022
12:39 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
06/14/2022
04:27 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
06/16/2022
08:56 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
06/22/2022
03:38 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
06/22/2022
03:44 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
06/22/2022
11:32 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
06/24/2022
09:21 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
06/26/2022
02:14 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
06/26/2022
02:16 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
06/26/2022
02:38 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
06/26/2022
02:46 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
06/26/2022
09:40 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
07/03/2022
01:49 PM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.levski.org.
Refused
07/03/2022
02:05 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
07/05/2022
02:14 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
07/10/2022
11:09 AM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
07/10/2022
01:19 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
07/13/2022
04:26 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
07/13/2022
04:32 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
07/16/2022
06:02 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
07/16/2022
07:08 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
07/16/2022
07:54 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
07/16/2022
08:38 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
07/16/2022
08:52 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
07/23/2022
07:05 AM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.optilan.eu.
Timeout
07/23/2022
11:43 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
07/26/2022
08:22 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
07/26/2022
04:55 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
07/26/2022
04:55 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
07/26/2022
04:55 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
07/26/2022
04:55 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
07/26/2022
04:55 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
07/26/2022
04:55 PM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.devilshell.tk.
-
07/26/2022
04:55 PM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
07/26/2022
04:55 PM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
07/26/2022
06:37 PM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.lt-tech.org.
Refused
07/27/2022
06:50 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
07/27/2022
08:07 AM
Netsplit
irc.stoycom.com from irc.levski.org.
Refused
07/27/2022
08:15 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
07/28/2022
05:29 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
08/03/2022
06:51 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
08/03/2022
06:59 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
08/05/2022
08:29 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
08/06/2022
07:18 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
08/06/2022
08:17 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
08/14/2022
07:37 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
08/14/2022
07:37 PM
Relink
irc.troian.net from irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
08/14/2022
07:37 PM
Netsplit
irc.levski.org from irc.lt-tech.org.
Timeout
08/14/2022
08:05 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
08/14/2022
08:05 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
08/15/2022
07:11 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
08/15/2022
09:29 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
08/18/2022
12:36 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
08/18/2022
05:48 PM
Relink
irc.sellinet.net from irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
08/18/2022
11:32 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
08/19/2022
06:11 PM
Netsplit
irc.sellinet.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
08/19/2022
06:16 PM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.optilan.eu.
-
08/20/2022
10:03 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
08/20/2022
11:57 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
08/23/2022
12:22 AM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
08/23/2022
08:26 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
08/23/2022
08:38 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
08/27/2022
07:49 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
08/27/2022
07:53 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
08/28/2022
06:58 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
08/28/2022
07:04 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
08/29/2022
07:56 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
08/29/2022
08:02 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
08/29/2022
08:12 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
08/29/2022
08:14 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
08/29/2022
11:02 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
08/29/2022
11:06 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
08/29/2022
11:24 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
08/30/2022
07:18 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
09/01/2022
01:41 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
09/01/2022
03:22 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
09/02/2022
07:51 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
09/02/2022
07:59 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
09/02/2022
09:53 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
09/12/2022
06:42 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
09/12/2022
06:42 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
09/12/2022
07:46 AM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
09/12/2022
02:34 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
09/12/2022
02:38 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
09/14/2022
06:10 AM
Relink
irc.fromhell.fi from irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
09/20/2022
11:35 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
09/20/2022
11:35 AM
Netsplit
irc.lt-tech.org from irc.devilshell.tk.
Timeout
09/20/2022
11:35 AM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
09/20/2022
11:35 AM
Netsplit
irc.sellinet.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
09/20/2022
11:37 AM
Netsplit
irc.hacknet.pl from irc.devilshell.tk.
Timeout
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
irc.lt-tech.org to irc.devilshell.tk.
-
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
09/20/2022
11:41 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.lt-tech.org.
-
09/21/2022
01:02 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
09/21/2022
02:11 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/21/2022
09:42 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
09/21/2022
10:03 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/21/2022
10:10 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
09/21/2022
10:11 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/21/2022
10:20 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
09/21/2022
10:43 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/21/2022
11:03 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/22/2022
03:20 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
09/22/2022
03:30 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
09/22/2022
03:38 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
09/22/2022
03:58 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
09/22/2022
04:18 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
09/22/2022
04:36 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
09/22/2022
04:44 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
09/22/2022
04:50 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
09/22/2022
05:44 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/22/2022
07:46 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
09/22/2022
10:18 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
09/23/2022
10:16 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/23/2022
10:24 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
09/23/2022
09:07 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
09/23/2022
09:08 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/23/2022
09:11 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
09/23/2022
11:38 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
09/24/2022
06:31 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
09/24/2022
06:35 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
09/25/2022
10:25 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
09/25/2022
10:27 AM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.optilan.eu.
Timeout
09/25/2022
06:31 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
09/25/2022
07:17 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.lt-tech.org.
Timeout
09/26/2022
03:41 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
09/27/2022
09:06 AM
Netsplit
irc.sellinet.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
10/01/2022
08:48 PM
Netsplit
irc.troian.net from irc.levski.org.
Timeout
10/01/2022
08:57 PM
Rejoin
irc.troian.net to irc.lt-tech.org.
-
10/03/2022
11:01 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
10/03/2022
11:01 PM
Netsplit
irc.optilan.eu from irc.lt-tech.org.
Timeout
10/03/2022
11:07 PM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
10/04/2022
10:59 AM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
10/04/2022
10:59 AM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
10/06/2022
12:02 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
10/06/2022
12:10 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
10/06/2022
04:40 PM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
10/06/2022
04:41 PM
Netsplit
irc.levski.org from irc.lt-tech.org.
Timeout
10/06/2022
04:44 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
10/06/2022
04:44 PM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
10/06/2022
04:46 PM
Rejoin
irc.levski.org to irc.optilan.eu.
-
10/06/2022
04:46 PM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
10/08/2022
03:21 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
10/08/2022
03:32 PM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.optilan.eu.
Timeout
10/08/2022
04:15 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.optilan.eu.
-
10/08/2022
06:18 PM
Maintenance
Removed irc.sellinet.net from the split server list. (CaMPaRi)
-
10/09/2022
06:56 AM
Netsplit
irc.fromhell.fi from irc.optilan.eu.
Timeout
10/09/2022
07:00 AM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
10/11/2022
12:10 AM
Relink
irc.troian.net from irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
10/15/2022
05:00 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
10/15/2022
07:03 PM
Rejoin
irc.fromhell.fi to irc.lt-tech.org.
-
10/18/2022
02:03 AM
Netsplit
OptiLan.Services from irc.levski.org.
Refused
10/18/2022
11:35 AM
Rejoin
irc.levski.org to irc.lt-tech.org.
-
10/18/2022
11:35 AM
Rejoin
OptiLan.Services to irc.levski.org.
-
10/18/2022
11:35 AM
Rejoin
irc.troian.net to irc.levski.org.
-
10/18/2022
11:35 AM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.levski.org.
-
10/20/2022
01:47 PM
New Link
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
10/22/2022
08:23 AM
Netsplit
irc.sellinet.net from irc.lt-tech.org.
Timeout
10/22/2022
08:31 AM
Rejoin
irc.sellinet.net to irc.lt-tech.org.
-
10/28/2022
11:19 AM
Rejoin
irc.stoycom.com to irc.levski.org.
-
11/04/2022
09:48 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
11/04/2022
03:31 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.lt-tech.org.
-
11/06/2022
07:51 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.lt-tech.org.
Timeout
11/06/2022
08:01 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/06/2022
08:17 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
11/06/2022
08:21 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/06/2022
10:20 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
11/06/2022
12:11 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/07/2022
09:53 PM
New Link
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
11/10/2022
02:40 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
11/10/2022
02:57 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/11/2022
12:37 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
11/11/2022
12:52 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/12/2022
09:27 AM
Netsplit
irc.optilan.eu from irc.levski.org.
Timeout
11/12/2022
07:05 PM
Rejoin
irc.optilan.eu to irc.lt-tech.org.
-
11/12/2022
07:07 PM
Relink
irc.optilan.eu from irc.lt-tech.org to irc.levski.org.
-
11/13/2022
08:56 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
11/13/2022
10:02 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/14/2022
07:18 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.devilshell.tk.
-
11/15/2022
07:43 PM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.devilshell.tk.
Timeout
11/16/2022
04:11 AM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/16/2022
10:28 AM
Netsplit
irc.fromhell.ee from irc.levski.org.
Timeout
11/16/2022
07:32 PM
Rejoin
irc.fromhell.ee to irc.levski.org.
-
11/23/2022
03:41 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.devilshell.tk.
-
11/23/2022
11:30 PM
Netsplit
irc.svalki.org from irc.lt-tech.org.
Timeout
11/23/2022
11:48 PM
Rejoin
irc.svalki.org to irc.lt-tech.org.
-
11/24/2022
01:14 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
11/24/2022
09:22 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
11/24/2022
07:47 PM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.devilshell.tk.
-
11/26/2022
08:00 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.levski.org.
-
11/28/2022
12:58 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.lt-tech.org.
-
11/30/2022
12:21 AM
Rejoin
irc.hacknet.pl to irc.devilshell.tk.
-


Последно обновена на: 30 November 2022 в 13:36:07 часа
Статистиката е генерирана от екипа на OptiLAN
Страницата обновява на всеки 20 секунди.
Статистиката се записва от: 06 March 2019 в 00:02:14 часа